Garantie & Reparatie

Op BluGarda producten wordt 36 maanden garantie verleend, die ingaat op het moment van aankoop. De datum op de aankoopfactuur geldt als ingangsdatum. Bewaar de factuur, je hebt deze nodig als je aanspraak op garantie wilt maken.

Wat houdt garantie in
Garantie verlenen we op materiaal en/of constructiefouten, het product – of onderdelen daarvan, worden - binnen de garantietermijn kosteloos hersteld of vervangen.

Een product bevat onderdelen die aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn, zoals bijvoorbeeld een rotor van een pomp, een UV-c lamp en ook delen die uit glas zijn geproduceerd. Deze delen vallen niet onder de garantievoorwaarden.

Bij een garantiebeoordeling checken we of je product goed is onderhouden. Als er sprake is van slecht onderhoud, kalkaanslag, schade ontstaan door onjuist gebruik of beschadigingen aan de stroomkabel, dan hebben we het recht om garantieaanspraak uit te sluiten. In dat geval zullen wij een kostenvoorstel doen om de pomp te repareren of te vervangen.

Bij veranderingen aan het product, zoals het inkorten van de stroomkabel of het afknippen van de stekker, vervalt de garantieaanspraak.

Gevolgschade ontstaan door het uitvallen of verkeerd gebruiken van de pomp valt buiten de aansprakelijkheid van BluGarda.

Product aanmelden ter reparatie of voor garantie? Neem contact op.